Przemysłowe Klastry Energii to szczególna formuła porozumienia klastrowego opracowana przez nas i dedykowana specjalnie dla przedsiębiorstw wytwarzających energie elektryczną. Mamy unikalne na polskim rynku doświadczenie w zakładaniu przemysłowych klastrów energii w skład których nie wchodzą jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), a jedynie przedsiębiorcy wytwarzający energie elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Podmioty wchodzące w skład jednego przemysłowego klastra energii muszą posiadać zakłady na obszarze jednego powiatu lub pięciu gmin.

Jako koordynator przemysłowego klastra energii oferujemy realizacje analiz, audytów oraz dokumentacji przed inwestycyjnej, wsparcie merytoryczne w trakcie procesu inwestycyjnego, usługę magazynowania energii, a także kojarzenie wytwórców energii elektrycznej z rynkami zbytu.