Strategia sporządzona przez mec. Jana Sakławskiego i zespół z Kancelarii Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy na zlecenie XOOG Klastry Energii.

Raport ESCO i PPP w Klastrach Energii to wartościowy materiał dla wszystkich zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej oraz odnawialnymi źródłami energii w kontekście klastrów energii i energetyki rozproszonej. Autorzy dokładnie omawiają procesy finansowania projektów ESCO i PPP oraz zarządzania nimi, co w efekcie prowadzi do optymalizacji kosztów związanych z energią. Raport może być szczególnie przydatny dla przedsiębiorstw i instytucji, które chciałby wdrożyć te nowoczesne rozwiązania w swoich działalnościach, zmniejszyć swoje negatywne oddziaływanie na środowiskoi podążać w kierunku zrównoważonego rozwoju.

W Strategii przedstawiono charakterystykę procesu inwestycyjno-budowlanego
dla instalacji fotowoltaicznych, omówiono kwestie regulacyjne związane
z wytwarzaniem energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii
oraz opisano procedurę udzielenia zamówienia na gruncie ustawy PZP i PPP,
a także procedurę przekazania instalacji fotowoltaicznych Zamawiającemu.

Pobierz