Samorządowe Klastry Energii są przestrzenią realizacji założeń transformacji energetycznej specjalnie dedykowaną dla jednostek samorządu terytorialnego. Centralne miejsce w samorządowych klastrach energii pełni gmina lub powiat. Jeden klaster energii może funkcjonować maksymalnie na obszarze nieprzekraczającym pięciu gmin lub jednego powiatu. Najczęściej nasze klastry są powoływane z konkretną gminą, chociaż mamy w portfolio także efektywnie działające klastry skupiające większą część gmin, a nawet powiaty.

Warto zauważyć, że do samorządowych klastrów energii poza jednostką samorządu terytorialnego mogą należeć inne osoby prawne (w pierwszej kolejności duże i średnie przedsiębiorstwa), jednostki naukowe, instytuty badawcze, a nawet osoby fizyczne.

Celem samorządowego klastra energii jest stworzenie lokalnego rynku energii, dzięki któremu osoby na nim obecne będą mogły cieszyć się tańszą, zieloną energią elektryczną.

Jako koordynator wspieramy: gminy, powiaty, przedsiębiorstwa oraz pozostałych członków klastra energii w procesie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (prywatnych oraz publicznych), przygotowujemy dokumentacje poprzedzającą etap budowy infrastruktury energetycznej, prowadzimy przez procesy inwestycyjne, magazynujemy energie, zarządzamy rynkiem energii. 

W efekcie czego działamy na rzecz lokalnego, bezpiecznego i taniego rynku energii elektrycznej, co sprzyja przede wszystkim konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.