Agregacja energii pełni kluczową rolę w nowo powstającym, rozproszonym systemie energetycznym Polski. W wielkim uproszczeniu usługa agregacji energii polega na magazynowaniu nadwyżek wyprodukowanej energii oraz skupywaniu energii elektrycznej z sieci, gdy jest stosunkowo tańsza, a następnie sprzedaży w porach, gdy jej cena jest wysoka. Usługa agregacji energii jest ściśle powiązana z budową infrastruktury magazynów energii, a także klastrami energii i spółdzielniami energetycznymi.

Usługa obsługi agregacji energii, a także pełnienia funkcji agregatora energii jest każdorazowo specyfikowana ze względu na charakter działalności klienta.