Z naszego wieloletniego doświadczenia ze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami oraz spółkami gminnymi wynika, że częstym wyzwaniem przy kapitałochłonnych inwestycjach w infrastrukturę energetyczną są środki finansowe.

Wychodzimy naprzeciw temu wyzwaniu z propozycją umów ESCO – Energy Saving Company, czyli usługi w zakresie energetyki, w ramach której gwarantujemy klientom oszczędność energii i zmniejszenie podnoszonych z jej tytułów kosztów od pierwszego dnia funkcjonowania infrastruktury energetycznej.

W ramach współpracy odbywającej się na zasadach umów ESCO nasze przedsiębiorstwo inwestuje swoje środki finansowe w inwestycje klienta. Inwestycja spłaca się z uzyskanych dzięki nowej infrastrukturze oszczędności.

Korzyści wynikające z nawiązania współpracy to między innymi:

  • Utrzymanie kosztów na niezmiennym poziomie,

  • Koszty finansowe związane z budową lub modernizacją majątku bierze na siebie nasze przedsiębiorstwo,

  • Gwarancja dotrzymania odpowiednich standardów jakościowych i ilościowych,

  • Po zakończeniu umowy klient staje się właścicielem infrastruktury będącej przedmiotem umowy.

Rozpoczęcie współpracy na zasadach umów ESCO jest poprzedzone specjalistycznym audytem, którego celem jest wskazanie możliwych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, kosztów budowy lub modernizacji infrastruktury, przewidywanych efektach obniżenia kosztów związanych z energią oraz analiza opłacalności całego przedsięwzięcia.