Spółka XOOG Klastry Energii P.S.A. powstała jako odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej przed którymi stoją polskie samorządy. Ludzie zaangażowani w tworzenie XOOG Klastry Energii P.S.A. mają za sobą ponad dekadę doświadczenia w branży energetycznej. Nasze dotychczasowa współpraca z przedsiębiorstwami, samorządami, organami centralnymi, a także organizacjami pozarządowymi są rękojmią profesjonalizmu. Spółka XOOG Klastry Energii P.S.A. jest koordynatorem samorządowych klastrów energii oraz przemysłowych klastrów energii na obszarze całej Polski.

Jesteśmy częścią polskiego funduszu inwestycyjnego XOOG, w skład którego wchodzą:

 • Polska Energetyka Słoneczna Sp. z o.o.,

 • XOOG Energy Sp. z o.o.,

 • XOOG Dystrybucja Sp. z o.o.,

 • XOOG Wytwarzanie Sp. z o.o.,

 • XOOG Storage Sp. z o.o.

Model biznesowy opiera się na tworzeniu wartości w całym cyklu życia projektów OZE. Koncentrujemy się na promowaniu zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie dostaw przyjaznej dla środowiska, bezpiecznej i konkurencyjnej energii. Nasza wizja przyszłości to przekształcenie obecnego scentralizowanego rynku energii w bardziej stabilny oraz rentowniejszy rynek o charakterze rozproszonym.

Wierzymy, że proces transformacji energetycznej opierać się będzie na:

 • Odnawialnych źródeł energii,

 • Rozwoju odnawialnych paliw, takich jak wodór, amoniak, czy biometan,

 • Zwiększeniu efektywności energetycznej,

 • Tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Naszą ideą jest wspomaganie transformacji polskiej energetyki w kierunku osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Wszystko po to, aby środowisko, w którym funkcjonujemy stało się bezpieczne dla zdrowia i życia naszego oraz przyszłych pokoleń. Zważając na fakt, że jednym z najbardziej przyjaznych środowisku źródeł generacji energii elektrycznej jest energia słoneczna, to właśnie w niej pokładamy największe nadzieje. Polegając na niej nie tylko wspieramy pozytywne zmiany naszego otoczenia, ale tworzymy także tańszą energię elektryczną.

Przedmiotem działalności Klastrów Energii jest współpraca elektroenergetyczna z samorządami i sektorem przemysłowym poprzez:

 • Realizację projektów budowy odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, elektromobilności oraz wodoromobilności;

 • Osiąganie samowystarczalności energetycznej;

 • Wewnętrzne bilansowanie energii pomiędzy członkami inicjatywy;

 • Wewnętrzny obrót oraz dystrybucja energii elektrycznej, chłodu oraz ciepła;

 • Wspieranie członków inicjatyw klastrowych w procesach inwestycyjnych.

Głównymi usługami świadczonymi przez XOOG Klastry Energii P.S.A. są:

 • Koordynowanie Klastra;

 • Realizacja inwestycji ESCO;

 • Realizacja umów PPA;

 • Magazynowanie energii;

 • Agregacja energii;

 • Koordynowanie Spółdzielni Energetycznych.