Aktualności2023-02-06T17:12:47+01:00
2911, 2021

Obszary działania i wielowymiarowość klastrów energii

29 listopada 2021|Kategorie: Aktualności|

Coraz częściej w mediach społecznościowych pojawia się temat kryzysu energetycznego, rosnących cen energii oraz ryzyka utraty płynności w dostawach prądu, gazu i innych nośników energii i innych nośników energii. Jednocześnie w Polsce rozpoczyna się proces transformacji energetycznej. Już na samym jej początku możemy mówić raczej o swego rodzaju rewolucji, a nie o ewolucji. Dynamika obecnych oraz nadchodzących zmian wynika między innymi z narastającej presji cenowej oraz ze zwiększonego zapotrzebowania na energię. Koło się zamyka, a pętla na szyi wielu przedsiębiorców oraz konsumentów się zaciska. W związku z powyższym, zainteresowanie projektami mającymi na celu redukcję wpływu wzrostu cen nośników energii oraz zarządzanie energią elektryczną w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa i konsumenta nieustannie wzrasta. Jednym z projektów, zorientowanym na realizację [...]

1711, 2021

Charakter prawny klastrów energii

17 listopada 2021|Kategorie: Aktualności|

Dynamicznie zachodzące procesy na rynku energii elektrycznej zdają się wpływać na zmianę dotychczasowej filozofii funkcjonowania lokalnych struktur systemu elektroenergetycznego (SEE) oraz lokalnych rynków energii na obszarze Polski. Przede wszystkim takowe lokalne struktury oraz lokalne rynki zaczynają się realnie kształtować, 
co same w sobie jest niezwykłym wydarzeniem. Instytucją prawną wpisującą 
się we wspomniane procesy jest klaster energii. Klaster stwarza ramy instytucjonalne do rozwoju energetyki w wymiarze regionalnym, a jednocześnie uwzględniającym rozproszenie źródeł energii, aktywności prowadzące do wzrostu efektywności energetycznej, mechanizmy pozwalające zarządzać popytem, bieżącą analizę profili zapotrzebowania energetycznego, 
a w końcu także generalne [...]

Obszary działania i wielowymiarowość klastrów energii

Coraz częściej w mediach społecznościowych pojawia się temat kryzysu energetycznego, rosnących cen energii oraz ryzyka utraty płynności w dostawach prądu, gazu i innych nośników energii i innych nośników energii. Jednocześnie w Polsce rozpoczyna się proces transformacji energetycznej. Już na samym jej początku możemy mówić raczej o swego rodzaju rewolucji, a nie o ewolucji. Dynamika obecnych oraz nadchodzących zmian wynika między innymi z narastającej presji cenowej oraz ze zwiększonego zapotrzebowania na energię. Koło się zamyka, a pętla na szyi wielu przedsiębiorców oraz konsumentów się zaciska. W związku z powyższym, zainteresowanie projektami mającymi na [...]

29 listopada 2021|Kategorie: Aktualności|

Charakter prawny klastrów energii

Dynamicznie zachodzące procesy na rynku energii elektrycznej zdają się wpływać na zmianę dotychczasowej filozofii funkcjonowania lokalnych struktur systemu elektroenergetycznego (SEE) oraz lokalnych rynków energii na obszarze Polski. Przede wszystkim takowe lokalne struktury oraz lokalne rynki zaczynają się realnie kształtować, 
co same w sobie jest niezwykłym wydarzeniem. Instytucją prawną wpisującą 
się we wspomniane procesy jest klaster energii. Klaster stwarza ramy instytucjonalne do rozwoju energetyki w wymiarze regionalnym, a jednocześnie uwzględniającym rozproszenie źródeł energii, aktywności prowadzące do wzrostu efektywności energetycznej, mechanizmy pozwalające zarządzać popytem, bieżącą analizę profili zapotrzebowania energetycznego, 
a w końcu także generalne [...]

17 listopada 2021|Kategorie: Aktualności|
Przejdź do góry