Współpraca w zakresie PPA (Power Purchase Agreement) polega na długoterminowych umowach na dostawy energii elektrycznej pomiędzy klientem, a XOOG Klastry Energii. Umowy PPA są szczególnie interesujące dla przedsiębiorców, spółek gminnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które kupując energie elektryczną jednocześnie chcą inwestować w budowę odnawialnych źródeł energii lub pokrywać koszty operacyjne elektrowni wytwarzających energie z OZE.

Praktyka rynkowa wykorzystuje umowy PPA do kontynuacji finansowania eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii, gdy zakończyły się publiczne programy wsparcia dla konkretnych instalacji OZE. Długoterminowe prawdopodobieństwo, że odnawialne źródła energii staną się bardziej konkurencyjne, sprawia również, że istnieje możliwość wykorzystania umów PPA do pełnego finansowania elektrowni w przyszłości.