Artur J. Tyński
Artur J. TyńskiKoordynator Klastrów
Koordynator Klastrów m.in. w Zawierciu, Szczekocinach, Zamościu. Autor analiz, ekspertyz oraz publikacji naukowych obejmujących sektor energetyki. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych polskich oraz śląskich korporacjach prawniczych, a także w niezależnych ośrodkach analitycznych.

Na Uniwersytecie Śląskim w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych ukończył prawo oraz filozofie z elementami nauk politycznych. Aktualnie doktorant prawa w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent programu wyróżnienia Rektora dla Najlepszych Absolwentów. Alumn Kolegium Legislacji, Pracowni Liderów Prawa, Akademii Strategicznej Analizy Politycznej oraz Energy Law Academy.

W wolnych chwilach żeglarz, szermierz oraz społecznik. Miłośnik gór i filozofii klasycznej. Kiedyś drużynowy 1 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza 
w Bytomiu.

Jakub Kmieć
Jakub KmiećKoordynator Klastrów
Koordynator Klastrów w Wieluniu oraz w Orzeszu. Student V roku na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląski. Laureat i finalista konkursów z zakresu prawa, wielokrotny stypendysta stypendium rektora dla najlepszych studentów. Autor publikacji obejmujących sektor energetyczny. Aktywny prelegent oraz współorganizator konferencji z zakresu prawa cywilnego, handlowego, rolnego i żywnościowego.

Zainteresowania zawodowe zgodne z kierunkiem studiów, w szczególności prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem obywatelskich społeczności energetycznych. Posługuje się językiem polskim (ojczysty) oraz angielskim.

Pasjonat żeglarstwa oraz turystyki górskiej. Chętnie angażuje się w projekty związane z działalnością gospodarczą oraz edukacyjną.

Linkedin: Jakub Kmieć

Dominik Zdebik
Dominik ZdebikKoordynator Klastrów
Koordynator Klastrów w Dzierzgoniu, Piastowie, Raciborzu, Prabutach, a także Ostrowii Mazowieckiej. Student V roku Prawa w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim, gdzie realizował także dodatkowe moduły z kierunków: filozofia, politologia, przedsiębiorczość, filologia klasyczna, bezpieczeństwo czy międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawniczych oraz niezależnych ośrodkach analitycznych.
Laureat i finalista konkursów z zakresu retoryki oraz negocjacji. Aktywny prelegent oraz współorganizator konferencji z zakresu historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także panelista Śląskiego Festiwalu Nauki. Członek zarządów kół naukowych oraz organizacji studenckich, wśród których należy wyróżnić Korporację Akademicką. Alumn Kolegium Legislacji, Akademii Liderów Rzeczypospolitej oraz Kolegium RP. Za swoją działalność naukową i społeczną został uhonorowany wyróżnieniem w ramach ministerialnego konkursu Ambasador Młodego Pokolenia RP.

W wolnych chwilach amator gry na pianinie, gry w tenisa oraz pływania. Miłośnik muzyki poważnej, sympatyk Opery Śląskiej, fan książek fantasy, adept dolce vita, a nade wszystko dandys.

Piotr Krawiec
Piotr KrawiecAudytor Energetyczny
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

W ramach współprowadzonych projektów badawczych analizował wpływ warunków zmieniającego się klimatu na komfort życia mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej oraz jakość otaczającego nas powietrza.

Od 2019 r. doradza, przygotowuje i planuje Przedsięwzięcia termomodernizacyjne dla obiektów użyteczności publicznej w roli audytora energetycznego.
Urodzony entuzjasta czystych technologii energetycznych, odpowiedzialny i rzetelny miłośnik kuchni tradycyjnej i azjatyckiej. Pasjonat literatury popularnonaukowej i publicystycznej.

Maciej Szramek
Maciej Szramek Koordynator ds. Rozwoju Klastrów
W Klastrach Energii odpowiedzialny za rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a także wdrożenia zielonych technologii. Wcześniej zdobywał doświadczenie jako redaktor, dziennikarz i project manager w ogólnopolskim czasopiśmie branżowym, poświęconym energetyce i ciepłownictwu. Organizator oraz moderator wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji sektorowych. W czasie wolnym pretendent do zdobycia korony gór polskich i entuzjasta piłki nożnej.