Spółdzielnie energetyczne to jedne z rodzajów społeczności energetycznych. Są to dobrowolne grupy osób, które podejmują współpracę w celu bilansowania własnego zapotrzebowania energetycznego, a także generowania zysków finansowych ze sprzedaży energii elektrycznej. W skład koordynowanych przez nas spółdzielni energetycznych mogą wchodzić osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Spółdzielnia energetyczna przynosi szereg korzyści, w tym w zakresie:

  • Poprawienia efektywności energetycznej i ograniczenia ubóstwa energetycznego dzięki tańszym taryfą i specjalnym systemom angażowania i wspierania najsłabszych konsumentów wchodzących w skład spółdzielni,

  • Powstawania aktywnego i obywatelskiego środowiska energetyki prosumenckiej, co wpływa na poprawę jakości powietrza oraz natury w pobliżu zamieszkania osób obecnych w spółdzielni,

  • Stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego,

  • Walki ze zmianami klimatycznymi.

 

Oferujemy wsparcie w zakresie zakładania, koordynowania oraz rozwijania spółdzielni energetycznych. Nasze usługi obejmują wsparcie techniczne, finansowe i biznesowe.