• 118 słów0.6 min. czytania

  Klaster Energii Zielone Powiśle powstał w grudniu 2021 r. dzięki inicjatywie Burmistrz Dzierzgonia Jolancie Szewczuk. W skład Klastra Energii wchodzą: – Miasto i Gmina Dzierzgoń, – Gmina Stary Dzierzgoń, – Gmina Stary Targ, – Gmina Mikołajki Pomorskie, – Klastry Energii sp. z o.o. Klaster Energii Zielone Powiśle jest w […]

  więcej
 • 193 słów1 min. czytania

  Zawierciański Klaster Energii został założony w sierpniu 2021 r. z inicjatywy samorządowców, a także lokalnych przedsiębiorców. Obecnie w skład Zawierciańskiego Klastra Energii wchodzą: – Miasto Zawiercie, – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, – Zakład Komunikacji Miejskiej, – Zakład Gospodarki Komunalnej, – Spółdzielnia Socjalna „Zielone Śląskie”, – Klastry Energii Sp. […]

  więcej
 • 201 słów1 min. czytania

  Wieluński Klaster Energii powstał w lipcu 2020 r. Na uroczystym podpisaniu Klastra obecni byli: Wiceminister Klimatu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, Prezesi Zarządu licznych przedsiębiorstw tworzących Klaster. Od samego powstania Klaster funkcjonować miał jako wehikuł współpracy […]

  więcej
 • 84 słów0.4 min. czytania

  Szczekociński Klaster Energii „Eko Energia” powstał z początkiem 2022 r. dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny – Jacka Lipy. W skład Szczekocińskiego Klastra Energii wchodzą: – Miasto i Gmina Szczekociny,– SIM Zagłębie sp. z o.o.– Klastry Energii sp. z o.o. Szczekociński Klaster Energii „Eko Energia” znajduje się na […]

  więcej
 • 160 słów0.8 min. czytania

  Piastowski Klaster Energii „Zielona Energia dla Piastowa” powstał w styczniu 2019 r., natomiast od 2021 r. jest koordynowany przez spółkę XOOG Klastry Energii P.S.A. W skład Piastowskiego Klastra Energii „Zielona Energia dla Piastowa” wchodzą:– Miasto Piastów,– Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,– Klastry Energii sp. z o.o. Piastowski Klaster Energii „Zielona […]

  więcej
 • 81 słów0.4 min. czytania

  Ostrowski Klaster Energii powstał dzięki staraniom Starosty powiatowego Zbigniewa Chrupka w listopadzie 2021 r. na obszarze Powiatu Ostrowskiego w Województwie Mazowieckim. W skład Ostrowskiego Klastra Energii wchodzą: – Powiat Ostrowski,– Szpital Powiatowy,– Klastry Energii Sp. z o.o. Ostrowski Klaster Energii aktualnie znajduje się na etapie opomiarowania, analiz, energetycznych audytów […]

  więcej
 • 74 słów0.4 min. czytania

  Orzeski Klaster Energii powstał w sierpniu 2021 r. dzięki inicjatywie Burmistrza Mirosława Blaski. W skład klastra wchodzą:– Miasto Orzesze,– Spółdzielnia Socjalna Zielone Śląskie,– Klastry Energii sp. z o.o.– Gmina Ornontowice. Aktualnie w klastrze trwają pracę analityczne oraz audytorskie w zakresie budowy odnawialnych źródeł energii, budowy magazynów energii oraz stworzenia […]

  więcej
 • 75 słów0.4 min. czytania

  Klaster Energii Czyste Powiśle powstał w styczniu 2022 r. na obszarze Miasta i Gminy Prabuty, Gminy Gardeja oraz Gminy Ryjewo w Województwie Pomorskim (powiat kwidzyński). Klaster Energii Czyste Powiśle aktualnie znajduje się na etapie agregowania danych niezbędnych do przygotowania Strategii Rozwoju Klastra Energii oraz pozyskiwania nowych członków klastra prowadzących […]

  więcej
 • 128 słów0.6 min. czytania

  Chmielnicki Klaster Energii powstał w grudniu 2021 r. dzięki inicjatywie Burmistrza Chmielnika Pawła Wójcika. W skład Klastra Energii wchodzą: – Gmina Chmielnik,– Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o.,– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku,– Chmielnickie Centrum Kultury,– Klastry Energii sp. z o.o. Chmielnicki Klaster Energii jest […]

  więcej
 • 111 słów0.6 min. czytania

  Klaster Energii Zielona Zamojszczyzna powstał w styczniu 2022 r. dzięki inicjatywie Prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka. W skład Klastra Energii wchodzą: – Miasto Zamość, – Veolia Wschód sp. z o.o., – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., – Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o., – Klastry Energii sp. z o.o. […]

  więcej