Spółka XOOG Klastry Energii P.S.A. powstała w 2021 r. jako nasza odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej przed którymi stoją polskie samorządy. Ludzie zaangażowani w tworzenie XOOG Klastry Energii P.S.A. mają za sobą ponad dekadę doświadczenia w branży energetycznej. Nasze dotychczasowa współpraca z przedsiębiorstwami, samorządami, organami centralnymi, a także organizacjami pozarządowymi są rękojmią profesjonalizmu.

Spółka XOOG Klastry Energii P.S.A. jest koordynatorem samorządowych klastrów energii oraz przemysłowych klastrów energii na obszarze całej Polski.
Przedmiotem działalności Klastrów Energii jest współpraca elektroenergetyczna z samorządami i sektorem przemysłowym poprzez:
– Realizację projektów budowy odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, elektromobilności oraz wodoromobilności;
– Osiąganie samowystarczalności energetycznej;
– Wewnętrzne bilansowanie energii pomiędzy członkami inicjatywy;
– Wewnętrzny obrót oraz dystrybucja energii elektrycznej, chłodu oraz ciepła;
– Wspieranie członków inicjatyw klastrowych w procesach inwestycyjnych.

Głównymi usługami świadczonymi przez XOOG Klastry Energii P.S.A. są:
– Koordynowanie Klastra;
– Realizacja inwestycji ESCO;
– Realizacja umów PPA;
– Magazynowanie energii;
– Agregacja energii;
– Koordynowanie Spółdzielni Energetycznych.