Klaster Energii Zielone Powiśle powstał w grudniu 2021 r. dzięki inicjatywie Burmistrz Dzierzgonia Jolancie Szewczuk. W skład Klastra Energii wchodzą:
– Miasto i Gmina Dzierzgoń,
– Gmina Stary Dzierzgoń,
– Gmina Stary Targ,
– Gmina Mikołajki Pomorskie,
– Klastry Energii sp. z o.o.

Klaster Energii Zielone Powiśle jest w trakcie poszerzania grona swoich członków o przedsiębiorców i rolników działających na jego terenie.

Aktualnie działalność Klastra Energii Zielone Powiśle polega na agregacji danych niezbędnych do przygotowania Strategii Rozwoju Klastra. Równolegle Klaster Energii prowadzi prace koncepcyjne w zakresie możliwości lokalnego magazynowania energii.

Koordynator:

  • Dominik Zdebik,
  • nr tel.: 504 712 332,
  • e-mail: d.zdebik@klastry-energii.pl