Wieluński Klaster Energii powstał w lipcu 2020 r. Na uroczystym podpisaniu Klastra obecni byli: Wiceminister Klimatu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, Prezesi Zarządu licznych przedsiębiorstw tworzących Klaster.

Od samego powstania Klaster funkcjonować miał jako wehikuł współpracy pomiędzy samorządem i przedsiębiorcami działającymi na Wieluńskiej Strefie Przesyłowej, która ma obejmować takie projekty jak:

– budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na gruntach publicznych, z których zasilane mogły być okoliczne zakłady produkcyjne,
– utworzenie magazynów energii odciążających lokalną sieć dystrybucyjną,
– ekoparking na około 2000 miejsc postojowych, który w całości miałby być zadaszony konstrukcją pokrytą panelami fotowoltaicznymi produkującymi energię na potrzeby stacji ładowania pojazdów elektrycznych i oświetlenia parkingu – dzięki zastosowaniu magazynów energii obiekt mógłby funkcjonować całkowicie autonomicznie bez podłączenia do sieci elektroenergetycznej,
– karbonizacja osadów ściekowych, celem produkcji biometanu, który w odrębnej instalacji służyłby jako paliwo do produkcji wodoru.

Koordynator:

  • Jakub Kmieć,
  • nr tel.: 726 811 595
  • e-mail: j.kmiec@klastry-energii.pl