Ostrowski Klaster Energii powstał dzięki staraniom Starosty powiatowego Zbigniewa Chrupka w listopadzie 2021 r. na obszarze Powiatu Ostrowskiego w Województwie Mazowieckim. W skład Ostrowskiego Klastra Energii wchodzą:

– Powiat Ostrowski,
– Szpital Powiatowy,
– Klastry Energii Sp. z o.o.

Ostrowski Klaster Energii aktualnie znajduje się na etapie opomiarowania, analiz, energetycznych audytów wewnętrznych, mających na celu zebrać dane niezbędne do stworzenia Strategii Rozwoju Klastra Energii. 

Koordynator:

  • Dominik Zdebik,
  • nr tel.: 504 712 332,
  • e-mail: d.zdebik@klastry-energii.pl