Chmielnicki Klaster Energii powstał w grudniu 2021 r. dzięki inicjatywie Burmistrza Chmielnika Pawła Wójcika. W skład Klastra Energii wchodzą:

– Gmina Chmielnik,
– Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o.,
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku,
– Chmielnickie Centrum Kultury,
– Klastry Energii sp. z o.o.

Chmielnicki Klaster Energii jest w trakcie poszerzania grona swoich członków o przedsiębiorców i rolników działających na jego terenie.

Aktualnie działalność Chmielnickiego Klastra Energii polega na pozyskiwaniu partnerów Klastra oraz zbieraniu danych niezbędnych do przygotowania Strategii Rozwoju Klastra. Równolegle Klaster Energii prowadzi prace w zakresie możliwości lokalnego magazynowania energii.

Koordynator:

  • Jakub Kmieć,
  • nr tel.: 726 811 595
  • e-mail: j.kmiec@klastry-energii.pl