Piastowski Klaster Energii „Zielona Energia dla Piastowa” powstał w styczniu 2019 r., natomiast od 2021 r. jest koordynowany przez spółkę XOOG Klastry Energii P.S.A.

W skład Piastowskiego Klastra Energii „Zielona Energia dla Piastowa” wchodzą:
– Miasto Piastów,
– Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
– Klastry Energii sp. z o.o.

Piastowski Klaster Energii „Zielona Energia dla Piastowa” jest w trakcie poszerzania grona swoich członków o przedsiębiorców oraz instytucje badawcze prowadzące działalność gospodarczą na obszarze miasta.

Aktualnie działalność Piastowskiego Klastra Energii „Zielona Energia dla Piastowa” polega na budowie systemu zarządzania energią elektryczną oraz ciepłem na obszarze budynków należących do miasta oraz miejskich latarni rozmieszczonych na terenie gminy. Ponadto w Piastowski Klaster Energii „Zielona Energia dla Piastowa” prowadzi pracę audytorskie oraz analityczne w celu stworzenia Strategii Rozwoju Klastra. Równolegle miasto Piastów prowadzi inwestycje w geotermie.

Koordynator:

  • Dominik Zdebik,
  • nr tel.: 504 712 332,
  • e-mail: d.zdebik@klastry-energii.pl