Klaster Energii Zielona Zamojszczyzna powstał w styczniu 2022 r. dzięki inicjatywie Prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka. W skład Klastra Energii wchodzą:
– Miasto Zamość,
– Veolia Wschód sp. z o.o.,
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
– Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o.,
– Klastry Energii sp. z o.o.

Klaster Energii Zielone Zamojszczyzna jest w trakcie poszerzania grona swoich członków, a aktualna działalność Klastra Energii Zielona Zamojszczyzna polega na agregacji danych niezbędnych do przygotowania Strategii Rozwoju Klastra. Równolegle Klaster Energii prowadzi prace koncepcyjne w zakresie możliwości lokalnego magazynowania energii.

Koordynator:

  • Artur Tyński,
  • nr tel.: 605 102 307
  • e-mail: a.tynski@klastry-energii.pl