Klaster Energii Czysta Energia dla Ozimka powstał w maju 2022 r. Utworzenie klastra jest jednym z szeregu działań gminy z zakresu efektywności energetycznej oraz przejścia na czystą energię. Utworzenie klastra było możliwe dzięki prężnym działaniom włodarzy: Burmistrza Mirosława Wieszołka oraz Zastępcy Burmistrz Andrzeja Brzeziny. W skład Klastra wchodzą:

– Gmina Ozimek,
– Gmina Zębowice,
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
– Klastry Energii sp. z o.o.

Najbliższym celem klastra jest przyłączenie przedsiębiorców zlokalizowanych na terenie gminy. W późniejszym okresie czasu do klastra zamiar ma dołączyć także spółdzielnia mieszkaniowa

Jednym z celów gminy i przedsiębiorstwa komunalnego jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach publicznych, a także wprowadzenie innowacji w zakresie produkcji ciepła. Gmina zainteresowana jest także budową źródeł fotowoltaicznych w raz z magazynami energii. Klaster jest ciałem pomocniczo-doradczym, wspomagającym gminy w pozyskiwaniu środków, projektowaniu instalacji oraz w poszukiwaniu partnerów technologicznych.

Koordynator:

  • Jakub Kmieć,
  • nr tel.: 726 811 595
  • e-mail: j.kmiec@klastry-energii.pl