Leśnicko-Ujazdowski Klaster Energii powstał w lipcu 2022 r. dzięki inicjatywie Burmistrz Leśnicy Łukasza Jastrzemskiego oraz Burmistrza Ujazdu Huberta Ibroma.  Włodarze wraz z naszą spółką postanowili zacieśnić współprace w zakresie energetyki lokalnej.

Leśnicko-Ujazdowski Klaster Energii jest w trakcie poszerzania grona swoich członków o przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze gmin, a także o spółdzielnie mieszkaniowe.

Działalność Klastra oscyluje wokół przygotowywania kompleksowych dokumentów mających na celu przybliżyć obie gminy do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej. Obecne prace obejmują szereg analiz, projektów koncepcyjnych i studiów wykonalności z zakresu energii elektrycznej oraz cieplnej. W przyszłości w ramach klastra mają powstać projekty budowy farm fotowoltaicznych, prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz rozproszonego systemu pomp ciepła.

 

Koordynator:

  • Jakub Kmieć,
  • nr tel.: 726 811 595
  • e-mail: j.kmiec@klastry-energii.pl