Ogrodzieniecki Klaster Energii został powołany w grudniu 2022 r. z inicjatywy lokalnych samorządowców.

Obecnie w skład Ogrodzienieckiego Klastera Energii wchodzą:

– Miasto Ogrodzieniec,

– Zamek Sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.,

– Fundacja Bonera,

– Klastry Energii Sp. z o.o.

 

Ogrodzieniecki Klaster Energii jest w trakcie poszerzania grona swoich członków o przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Miasta. Ogrodzieniecki Klaster Energii rozpoczął proces inwestycyjny w lokalny magazyn energii.

 

Koordynator:

  • Artur Tyński,
  • nr tel.: 605 102 307
  • e-mail: a.tynski@klastry-energii.pl