Klaster Energii Bobrowniki – Wojkowice – Psary został powołany w kwietniu 2022 r. przez samorządowców z powiatu będzińskiego.

Obecnie w skład Klastra Energii Bobrowniki – Wojkowice – Psar wchodzą:

– Miasto Wojkowice,

– Gmina Psary,

– Gmina Bobrowniki,

– SIM Zagłębie Sp. z o.o.,

– Klastry Energii Sp. z o.o.

 

Klaster Energii Bobrowniki – Wojkowice – Psary jest w trakcie poszerzania grona swoich członków o przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze klastra. Klaster Energii Bobrowniki – Wojkowice – Psary rozpoczął proces inwestycyjny w lokalny magazyn energii, a także farmę fotowoltaiczną.

 

Koordynator:

  • Artur Tyński,
  • nr tel.: 605 102 307
  • e-mail: a.tynski@klastry-energii.pl